حریم خصوصی

ما احترام و تاکید ویژه ای بر حفظ اطلاعات شخصی کاربران سایت خود داریم. برای ارائه خدمات به هنگام ثبت سفارش یا عقد قرارداد نیاز به اطلاعات هویتی کاربر مانند نام، نام خانوادگی، آدرس،کدپستی و شماره تماس داریم. این اطلاعات تنها برای ارسال سفارش و انجام خدمات تبلیغاتی استفاده می شود .

اطلاعات کاربران در افق

هویت شخصی کاربران، فعالیت ها و خدمات دریافت شده توسط کاربر در سایت ما کاملا محرمانه خواهد بود.

ما برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حریم شخصی کاربران همه توان خود را به کار می‌گیریم و امیدوار هستیم که تجربه‌ی امن، راحت و خوشایندی داشته باشید.

تماس