تصویر برداری و مصاحبه

تصویر برداری و مصاحبه زکات

برنامه مستند جزو برنامه هایی هستند که با تصویر برداری و تدوین حول یک موضوع شکل می گیرند و روایتی داستان گونه دارند در این مستند که توسط تیم تبلیغاتی افق آماده شده است به موضوع زکات پرداخته شده که در بخشی از آن تصویربرداری هوایی و در ادامه سخنرانی نماینده ولی فقیه استان آذربایجان غربی قرارداده شده است.
از برنامه های مستند می توان در زمینه های آموزشی و فرهنگی استفاده کرد.

تماس